Jipa Ergotherapie

De ergotherapeuten van JIPA geloven in de zelfredzaamheid van mensen. Ze zullen er alles aan doen om de zelfstandigheid van de mensen met wie ze werken te vergroten. Door te luisteren, te kijken naar het handelen en dat te combineren met de kennis die zij hebben om tot tips en adviezen te komen waardoor mensen zich weer zeker voelen in het uitvoeren van de dagelijkse handelingen. Voor ieder van ons is het belangrijk dat de mensen die wij helpen weer zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen nemen, zodat ze de dingen die voor hen belangrijk zijn weer kunnen uitvoeren.

“Wanneer het ons lukt om samen met de mensen voor wie wij werken doelen te behalen,
dan kan ons geluk niet meer op!”

Dat vat de werkzaamheden van de JIPA ergotherapeuten duidelijk samen:
zij werken elke dag aan het halen van de doelen die hun cliënten voor zichzelf gesteld hebben. Het kan dan gaan over traplopen, tuinieren, wandelen, jezelf weer kunnen douchen en aankleden… alles wat veel mensen zonder nadenken doen, kost sommigen van ons heel veel energie. Ergotherapie helpt je om die ogenschijnlijk eenvoudige dagelijkse taken weer vol vertrouwen op te pakken.


Jipa Ergotherapie logo